Nova Lista esencijalnih lekova SZO

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je početkom jula ažurirala svoje globalne smernice o lekovima i dijagnostičkim testovima kako bi se što bolje suočila sa zdravstvenim izazovima, dala prioritet visoko efikasnim terapijama i povećala dostupnost terapijama. Revidirana lista stavlja u fokus rak i druge globalne zdravstvene probleme.

Uz dodatak 28 lekova za odrasle i 23 za decu, kao i novo uputstvo za upotrebu 26 proizvoda koji su već na listi, Lista esencijalnih lekova SZO sada sadrži 460 proizvoda koji se smatraju osnovnim u rešavanju ključnih zdravstvenih problema. U revidiranoj Listi esencijalnih lekova, SZO je dodala 12 lekova za terapiju raka koji se trenutno smatraju najboljim u pogledu stope preživljavanja kod raka pluća, prostate, melanoma, multiplog mijeloma i leukemije. Takođe, u delu koji se odnosi na upotrebu antibiotika dodat je deo koji podstiče upotrebu AWaRE alata koji klasifikuje antibiotike u tri grupe: Access (slobodan pristup), Watch (pazite, obratite pažnju) i Reserve (rezerva), kako bi se naznačilo koje antibiotike treba koristiti za uobičajene ili ozbiljne infekcije, a koje treba koristiti štedljivo i samo kao krajnje sredstvo. Ova klasifikacija pomaže da se postigne efikasnije lečenje i smanji rizik od razvoja antimikrobne rezistencije. Između ostalog na Listi su ažurirani i lekovi koji uključuju nove oralne antikoagulanse, biološke lekove i njihove biosimilare za hronična inflamatorna stanja, kao i karbetocin za prevenciju postporođajnog krvarenja.

Ažurirana je i Lista esencijalne (in vitro) dijagnostike koja sada sadrži 46 opštih testova koji se mogu rutinski koristiti za otkrivanje i dijagnozu širokog spektra bolesti i 69 testova za otkrivanja, dijagnozu i praćenje specifičnih bolesti. Obe esencijalne liste SZO predstavljaju modele državama za razvoj nacionalnih lista lekova koje treba da se zasnivaju na specifičnim bolestima koje opterećuju određenu naciju i postojećoj zdravstvenoj infrastrukturi. (EGR)