Simpozijum „Farmaceutski proizvodi i usluge: kompetencije zasnovane na dokazima i inovaciji znanja“

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu u ovoj godini proslavlja jubilej, 80 godina studija farmacije u Srbiji. U okviru obeležavanja ovog jubileja, 19. oktobra 2019. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu sa početkom u 9h, održaće se simpozijum pod nazivom „Farmaceutski proizvodi i usluge: kompetencije zasnovane na dokazima i inovaciji znanja". Ovaj celodnevni skup obeležiće predavanja iz različitih oblasti farmacije, a predavači su eminentni domaći i inostrani stručnjaci.
Kurs kontinuirane edukacije akreditovan je pod brojem B-73/19 odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 20. maja 2019. godine (broj odluke 153-02-1413/2019-01).
Dodatne informacije na www.pharmacy.bg.ac.rs